{ "Description": "Tệp xác minh quyền sở hữu miền cho các Microsoft 365 – nằm ở gốc của trang web", "Domain": "dulichsaigon.edu.vn", "Id": "9e7bdd44-7887-4122-b160-8c695f9f022b" } Google+
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
DU LỊCH SÀI GÒN
Right Choice, Bright Future
> Tài liệu tham khảo

Bộ tài liệu tham khảo (VTOS)

Tiêu chuẩn VTOS đã được áp dụng rộng rãi trong việc triển khai đào tạo nhân viên tại doanh nghiệp cũng như áp dụng trong việc giảng dạy sinh viên tại các trường đào tạo du lịch thông qua đội ngũ gần 3.000 Đào tạo viên VTOS.
 
Tiêu chuẩn VTOS cũng là thước đo để đánh giá kỹ năng nghề của nhân viên, người lao động thông qua các kỳ thẩm định VTOS được Hội đồng VTCB tiến hành trên toàn quốc. Tiêu chuẩn VTOS góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành du lịch Việt Nam.
 
Trong khuôn khổ của Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội do Liên minh Châu Âu tài trợ (2011 - 2015), một trong những nội dung quan trọng là tiếp tục mở rộng độ bao phủ của Hệ thống VTOS.
 
Nhằm tạo điều kiện cho tất cả các doanh nghiệp, người lao động, giảng viên, học viên được tiếp cận với nội dung đầy đủ bộ Tiêu chuẩn VTOS hiện hành, Dự án EU phối hợp với Hội đồng VTCB  phổ biến toàn bộ nội dung tài liệu hướng dẫn của bộ tiêu chuẩn VTOS, bao gồm 13 quyển tài liệu và 13 video hướng dẫn kỹ năng nghề cùng video hướng dẫn kỹ năng đào tạo cho các nghiệp vụ:
 
1.    Nghiệp vụ Buồng
2.    Nghiệp vụ An ninh khách sạn
3.    Nghiệp vụ Lễ tân
4.    Nghiệp vụ Nhà hàng
5.    Nghiệp vụ Chế biến món ăn Việt Nam
6.    Nghiệp vụ Chế biến món ăn Âu
7.    Nghiệp vụ Làm bánh Âu
8.    Nghiệp vụ Đặt giữ buồng khách sạn
9.    Nghiệp vụ Quản lý khách sạn nhỏ
10.  Nghiệp vụ Đại lý lữ hành
11.  Nghiệp vụ Điều hành tour
12.  Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch
13.  Nghiệp vụ Đặt giữ chỗ lữ hành
 
Dự án EU cùng Hội đồng VTCB khuyến khích các doanh nghiệp và người lao động áp dụng tiêu chuẩn VTOS trong công tác đào tạo và thực hiện công việc của mình nhằm chuẩn hóa các kỹ năng nghề từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.
 
 
Tải tài liệu VTOS: http://bit.ly/tailieuvtos  
 
Xem video VTOS: http://bit.ly/videovtos
 
Để tham khảo thêm về tiêu chuẩn và hệ thống VTOS cũng các hoạt động liên quan, xin vui lòng tham khảo trang web của Hội đồng Cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch VTCB tại địa chỉ http://www.vtcb.org.vn
 
Để tham khảo các hoạt động của Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội (Dự án EU) xin vui lòng ghé thăm trang web tại địa chỉ http://www.esrt.vn

Các tin khác

Logo đối tác