Google+
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
DU LỊCH SÀI GÒN
Right Choice, Bright Future
Gallery > CUỘC ĐUA KỲ THÚ - AMAZING RACE 2016
 • Di chuyển trên các con đường
 • Thảo luận tìm câu trả lời là phần quan trọng nhất trong các chặng đua
 • Đội đua tại điểm xuất phát
 • Đội đua tại điểm xuất phát
 • Xe buýt là một trong hai hình thức di chuyển của các đội
 • Xe buýt là một trong hai hình thức di chuyển của các đội đua
 • Vượt qua thử thách
 • Đội chơi tại điểm xuất phát
 • Vượt qua khó khăn thời tiết để về đích cuối cùng
 • Những phần quà khích lệ tinh thần được trao đến các đội chơi
 • Những niềm vui sẽ theo chúng ta đến mọi nơi
 • Tinh thần đồng đội
 • Đội đua tại điểm xuất phát
 • Thử thách vẽ tranh
 • Thử thách vẽ tranh
 • Thử thách xây cầu
 • Thử thách thuyết minh
 • Thử thách đá cầu
 • Thử thách đá cầu
 • Thử thách ghép logo
 • Thể hiện tinh thần đồng đội
 • Thảo luận tìm câu trả lời là phần quan trọng nhất trong các chặng đua
 • Thảo luận tìm câu trả lời là phần quan trọng nhất trong các chặng đua
 • Thảo luận tìm câu trả lời là phần quan trọng nhất trong các chặng đua
 • Đội chơi thảo luận tìm để tìm đến trạm kế tiếp
Logo đối tác