{ "Description": "Tệp xác minh quyền sở hữu miền cho các Microsoft 365 – nằm ở gốc của trang web", "Domain": "dulichsaigon.edu.vn", "Id": "9e7bdd44-7887-4122-b160-8c695f9f022b" } Google+
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
DU LỊCH SÀI GÒN
Right Choice, Bright Future
Giới thiệu > PHÒNG KHOA

PHÒNG ĐÀO TẠO

I. Giới thiệu chung

Phòng Đào tạo được thành lập và phát triển cùng với sự phát triển của Trường CĐN Du lịch Sài Gòn. Thời kỳ đầu được gọi là Phòng Giáo Vụ, đến năm 2008 được mở rộng quy mô chức năng, nhiệm vụ và đổi tên thành Phòng Đào tạo. Một trong những thành tựu nổi bật của Phòng Đào tạo là đã đóng góp tích cực vào công tác đảm nhận chất lượng đào tạo và phát triển lớn mạnh về số lượng và chất lượng đội giảng viên của trường CĐN Du lịch Sài Gòn…

II.Cơ cấu tổ chức
III. Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng:
Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng, quản lý, tổ chức, triển khai  thực hiện công tác đào tạo, bao gồm kế hoạch, chương trình, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và quy định của Trường đã ban hành.
- Nhiệm vụ:
1.Phối hợp với các khoa chuyên môn trong việc nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo;
2.Phối hợp với các khoa chuyên môn xây dựng các đề cương môn học, giáo trình, giáo án điện tử và tài liệu tham khảo;
3.Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các hệ, các ngành đào tạo;
4.Quản lý việc thực hiện kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo và chất lượng đào tạo;
5.Tổ chức thi tốt nghiệp.
6.Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo và quản lý hồ sơ văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của sinh viên;
7.Phối hợp với các phòng, khoa liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên;
8.Quản lý hồ sơ, hợp đồng, định mức giảng dạy của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy;
9.Quản lý hồ sơ, kết quả học tập của sinh viên, cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho sinh viên.
10.Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lý của Trường.

IV. Liên hệ
- Điện thoại: (028) 3834 4856 Máy lẻ 110
Logo đối tác