Google+
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
DU LỊCH SÀI GÒN
Right Choice, Bright Future
Giới thiệu > Truyền thống du lịch sài gòn

LOGO DU LỊCH SÀI GÒN QUA CÁC THỜI KỲ

Hình ảnh Logo Trưởng Cao đẳng nghể Du lịch Sài Gòn qua các thời kỳ từ 1991 đến nay.