Google+
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
DU LỊCH SÀI GÒN
Right Choice, Bright Future
Tin tức & sự kiện > Hội thảo chuyên đề

THẨM ĐỊNH QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG CHO NGHỀ MARKETING DU LỊCH (GỌI TẮT CHUẨN ĐẦU RA)

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn được giao xây dựng chuẩn đầu ra nghề Marketing Du lịch theo Quyết định số 1442/QĐ-LĐTBXH ký ngày 26 tháng 11 năm 2020. Ngày 19/12/2020 tại Hà Nội, Ban chủ nhiệm trình bày sản phẩm chuẩn đầu ra nghề Marketing Du lịch trước Hội đồng Thẩm định.


Chuẩn đầu ra là yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp mà người học đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, được cơ sở đào tạo cam kết với người học, xã hội và công bố công khai cùng với các điều kiện đảm bảo thực hiện.

Đối với chuẩn đầu ra nghề Marketing Du lịch do trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn biên soạn bao gồm quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp của nghề Marketing Du lịch như: Tiếp thị, Tiếp thị số,Truyền thông và quan hệ công chúng, bán sản phẩm dịch vụ du lịch….
Sau khi chuẩn đầu ra nghề Marketing Du lịch do Ban Chủ nhiệm trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn biên soạn được phê duyệt, Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội sẽ ra quyết định công nhận để tất cả các cơ sở đào tạo của Việt Nam căn cứ trên chuẩn đầu ra này xây dựng chương trình đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng.

Ban hội đồng chụp ảnh lưu niệm
 
Tin: TTHT&TTDL

Các tin khác

Logo đối tác