Khóa ngắn hạn Khoa Khách sạn - Nhà hàng

Khóa học nghiệp vụ ngắn hạn đào tạo thường xuyên

Năm 2024, Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn từ 30 giờ đến 300 giờ với các nghiệp vụ sau: Các lớp ngắn hạn nổi bật: Trong chương trình các lớp ngắn hạn tại trường, chúng tôi tự hào giới thiệu một loạt các khóa học độc […]
Xem chi tiết
date icon Đăng ngày: 20/02/2024
10