PHÒNG ĐÀO TẠO

GIỚI THIỆU CHUNG

Phòng Đào tạo phụ trách công tác tuyển sinh; công tác tốt nghiệp: tổ chức thi tốt nghiệp và xét tốt nghiệp; cấp bằng và chứng chỉ cho sinh viên; đồng thời tăng cường hợp tác với các đơn vị về việc liên thông cấp trình độ đại học.

Phòng Đào tạo cũng phối hợp với các khoa chuyên môn trong việc đổi mới và nâng cao phương pháp giảng dạy, học tập và kiểm tra, đánh giá nhằm đáp ứng linh hoạt với yêu cầu của thị trường lao động và nhu cầu học tập của người học.

Phòng Đào tạo là cầu nối giữa nhà trường và sinh viên, luôn lắng nghe, tiếp nhận và giải quyết mọi ý kiến, thắc mắc, góp ý của sinh viên về các vấn đề liên quan đến tuyển sinh và tốt nghiệp. Là nơi cung cấp các thông tin, hướng dẫn và tư vấn cho sinh viên về các hồ sơ, thủ tục cũng như các quyền lợi của sinh viên liên quan đến hai lĩnh vực này.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

 • Thực hiện công tác xét tuyển và quản lý hồ sơ sinh viên.
 • Kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo của các Khoa.
 • Hỗ trợ sinh viên trong việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm tốt nghiệp, giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức và cấp chứng nhận các lớp đào ngắn hạn.
 • Tổ chức thi, xét tốt nghiệp, cấp bằng và chứng chỉ cho sinh viên.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

THI TỐT NGHIỆP

Điều kiện tốt nghiệp chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch

 1. Sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau:
  1. Điểm của mỗi môn thi tốt nghiệp phải đạt từ 5,0 trở lên hoặc điểm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp có điểm đạt từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10;
  2. Không trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
  3. Hoàn thành các điều kiện khác theo quy định của trường; 
 1. Trường hợp Sinh viên có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Hội đồng tốt nghiệp tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho Sinh viên đó.
 2. Trường hợp Sinh viên bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn, hết thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học thì được Hội đồng tốt nghiệp tổ chức xét công nhận tốt nghiệp.
 3. Có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của nhà Trường tối thiểu chuẩn  A2.

Điều kiện nhận bằng tốt nghiệp chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch

 1. Điểm tổng kết các môn học, mô-đun trong chương trình đạt yêu cầu trở lên (>=5,0);
 2. Không trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 3. Còn số lần dự thi và trong quỹ thời gian được dự thi tốt nghiệp; 
 4. Sinh viên có điểm tổng kết các môn học, mô-đun trong chương trình <5,0, nếu vẫn còn quỹ thời gian để hoàn thành các môn học, mô-đun trong chương trình theo quy định thì các Khoa chuyên môn đề xuất trình Hiệu trưởng xem xét, cho phép Sinh viên được hoàn thành các môn học, mô-đun chưa đạt yêu cầu và tổ chức xét điều kiện dự thi tốt nghiệp;
 5. Sinh viên không đủ điều kiện dự thi do bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn, hết thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học, thì được Hội đồng thi tốt nghiệp tổ chức xét điều kiện dự thi tốt nghiệp;
 6. Trường hợp Sinh viên có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhà trường phải tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho Sinh viên đó.

Các môn thi tốt nghiệp chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch

Đối với các Khóa tuyển sinh năm 2022 trở về trước:

 • Chính trị: Thi trực tuyến (Thời gian: 120 phút).
 • Lý thuyết: Thi trắc nghiệm 100 câu (Thời gian: 90 phút).
 • Thực hành: (Thời gian: 10 phút)
  • Trình bày 01 trong 02 đề về tuyến điểm du lịch đã bốc thăm trước 05 ngày.
  • 01 đề nghiệp vụ xử lý tình huống.

Đối với các Khóa tuyển sinh năm 2022 trở về sau:

 • Lý thuyết: Thi trắc nghiệm 100 câu (Thời gian: 90 phút).
 • Thực hành:
  • Trình bày 01 trong 02 đề về tuyến điểm du lịch đã bốc thăm trước 05 ngày.
  • 01 đề nghiệp vụ xử lý tình huống.

Điều kiện tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Chế biến Món ăn

 1. Sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau:
  1. Điểm của mỗi môn thi tốt nghiệp phải đạt từ 5,0 trở lên hoặc điểm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp có điểm đạt từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10;
  2. Không trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
  3. Hoàn thành các điều kiện khác theo quy định của trường; 
 1. Trường hợp Sinh viên có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Hội đồng tốt nghiệp tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho Sinh viên đó.
 2. Trường hợp Sinh viên bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn, hết thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học thì được Hội đồng tốt nghiệp tổ chức xét công nhận tốt nghiệp.
 3. Có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của nhà Trường tối thiểu chuẩn  A2.

Điều kiện nhận bằng tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Chế biến Món ăn

 1. Điểm tổng kết các môn học, mô-đun trong chương trình đạt yêu cầu trở lên (>=5,0);
 2. Không trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 3. Còn số lần dự thi và trong quỹ thời gian được dự thi tốt nghiệp; 
 4. Sinh viên có điểm tổng kết các môn học, mô-đun trong chương trình <5,0, nếu vẫn còn quỹ thời gian để hoàn thành các môn học, mô-đun trong chương trình theo quy định thì các Khoa chuyên môn đề xuất trình Hiệu trưởng xem xét, cho phép Sinh viên được hoàn thành các môn học, mô-đun chưa đạt yêu cầu và tổ chức xét điều kiện dự thi tốt nghiệp;
 5. Sinh viên không đủ điều kiện dự thi do bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn, hết thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học, thì được Hội đồng thi tốt nghiệp tổ chức xét điều kiện dự thi tốt nghiệp;
 6. Trường hợp Sinh viên có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhà trường phải tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho Sinh viên đó.

Các môn thi tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Chế biến Món ăn

Đối với các Khóa tuyển sinh năm 2022 trở về trước:

 • Chính trị: Thi trực tuyến (Thời gian: 120 phút).
 • Lý thuyết: 5 câu Tự luận (Thời gian: 120 phút).
  • Câu 1 đến câu 4 phần lý thuyết ở các Nghiệp vụ: Sinh lý dinh dưỡng, Xây dựng thực đơn, Quản lý bếp,…
  • Câu 5: Phần tính toán.
 • Thực hành:
  • Món chính (Thời gian: 120 phút).
  • Món phụ (Thời gian: 60 phút).

Đối với các Khóa tuyển sinh năm 2022 trở về sau:

 • Lý thuyết: 5 câu Tự luận (Thời gian: 120 phút).
  • Câu 1 đến câu 4 phần lý thuyết ở các Nghiệp vụ: Sinh lý dinh dưỡng, Xây dựng thực đơn, Quản lý bếp,…
  • Câu 5: Phần tính toán.
 • Thực hành:
  • Món chính (Thời gian: 120 phút).
  • Món phụ (Thời gian: 60 phút).

Điều kiện tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Khách sạn

 1. Sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau:
  1. Điểm của mỗi môn thi tốt nghiệp phải đạt từ 5,0 trở lên hoặc điểm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp có điểm đạt từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10;
  2. Không trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
  3. Hoàn thành các điều kiện khác theo quy định của trường; 
 1. Trường hợp Sinh viên có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Hội đồng tốt nghiệp tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho Sinh viên đó.
 2. Trường hợp Sinh viên bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn, hết thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học thì được Hội đồng tốt nghiệp tổ chức xét công nhận tốt nghiệp.
 3. Có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của nhà Trường tối thiểu chuẩn  A2.

Điều kiện nhận bằng tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Khách sạn

 1. Điểm tổng kết các môn học, mô-đun trong chương trình đạt yêu cầu trở lên (>=5,0);
 2. Không trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 3. Còn số lần dự thi và trong quỹ thời gian được dự thi tốt nghiệp; 
 4. Sinh viên có điểm tổng kết các môn học, mô-đun trong chương trình <5,0, nếu vẫn còn quỹ thời gian để hoàn thành các môn học, mô-đun trong chương trình theo quy định thì các Khoa chuyên môn đề xuất trình Hiệu trưởng xem xét, cho phép Sinh viên được hoàn thành các môn học, mô-đun chưa đạt yêu cầu và tổ chức xét điều kiện dự thi tốt nghiệp;
 5. Sinh viên không đủ điều kiện dự thi do bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn, hết thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học, thì được Hội đồng thi tốt nghiệp tổ chức xét điều kiện dự thi tốt nghiệp;
 6. Trường hợp Sinh viên có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhà trường phải tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho Sinh viên đó.

Các môn thi tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Khách sạn

Đối với các Khóa tuyển sinh năm 2022 trở về trước:

 • Chính trị: Thi trực tuyến (Thời gian: 120 phút).
 • Lý thuyết: (Thời gian: 90 phút)
  • 2 câu Tự luận: 1 câu về Nghiệp  vụ và 1 câu về Giám sát được lựa chọn ngẫu nhiên bởi Hội đồng thi tốt nghiệp từ 1 trong 3 chủ đề Nghiệp vụ Lễ tân (FO), Nghiệp vụ Nhà hàng (F&B), Nghiệp vụ Phòng (HKP).
  • Trắc nghiệm: 60 câu chia đều 3 Nghiệp vụ: Lễ tân (FO), Nhà hàng (F&B), Phòng (HKP).
 • Thực hành:
  • Nghiệp vụ Lễ tân (FO) – Thời gian: 10 phút
  • Nghiệp vụ Nhà hàng (F&B) – Thời gian: 15 phút
  • Nghiệp vụ Phòng (HKP) – Thời gian: 15 phút

Đối với các Khóa tuyển sinh năm 2022 trở về sau:

 • Lý thuyết (Thời gian: 90 phút)
  • 2 câu Tự luận: 1 câu về Nghiệp  vụ và 1 câu về Giám sát được lựa chọn ngẫu nhiên bởi Hội đồng thi tốt nghiệp từ 1 trong 3 chủ đề Nghiệp vụ Lễ tân (FO), Nghiệp vụ Nhà hàng (F&B), Nghiệp vụ Phòng (HKP).
  • Trắc nghiệm: 60 câu chia đều 3 Nghiệp vụ: Lễ tân (FO), Nhà hàng (F&B), Phòng (HKP).
 • Thực hành:
  • Nghiệp vụ Lễ tân (FO) – Thời gian: 10 phút
  • Nghiệp vụ Nhà hàng (F&B) – Thời gian: 15 phút
  • Nghiệp vụ Phòng (HKP) – Thời gian: 15 phút

Điều kiện tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Lữ hành

 1. Sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau:
  1. Điểm của mỗi môn thi tốt nghiệp phải đạt từ 5,0 trở lên hoặc điểm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp có điểm đạt từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10;
  2. Không trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
  3. Hoàn thành các điều kiện khác theo quy định của trường; 
 1. Trường hợp Sinh viên có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Hội đồng tốt nghiệp tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho Sinh viên đó.
 2. Trường hợp Sinh viên bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn, hết thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học thì được Hội đồng tốt nghiệp tổ chức xét công nhận tốt nghiệp.
 3. Có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của nhà Trường tối thiểu chuẩn  A2.

Điều kiện nhận bằng tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Lữ hành

 1. Điểm tổng kết các môn học, mô-đun trong chương trình đạt yêu cầu trở lên (>=5,0);
 2. Không trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 3. Còn số lần dự thi và trong quỹ thời gian được dự thi tốt nghiệp; 
 4. Sinh viên có điểm tổng kết các môn học, mô-đun trong chương trình <5,0, nếu vẫn còn quỹ thời gian để hoàn thành các môn học, mô-đun trong chương trình theo quy định thì các Khoa chuyên môn đề xuất trình Hiệu trưởng xem xét, cho phép Sinh viên được hoàn thành các môn học, mô-đun chưa đạt yêu cầu và tổ chức xét điều kiện dự thi tốt nghiệp;
 5. Sinh viên không đủ điều kiện dự thi do bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn, hết thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học, thì được Hội đồng thi tốt nghiệp tổ chức xét điều kiện dự thi tốt nghiệp;
 6. Trường hợp Sinh viên có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhà trường phải tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho Sinh viên đó.

Các môn thi tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Lữ hành

Đối với các Khóa tuyển sinh năm 2022 trở về trước:

 • Chính trị: Thi trực tuyến (Thời gian: 120 phút).
 • Lý thuyết: 
  • Vấn đáp: Bốc thăm tại chỗ và trình bày sau khi được chuẩn bị trong vòng 05 phút:
   • 1 câu kiến thức chung.
   • 1 câu xử lý tình huống.
  • Trắc nghiệm (Thời gian: 60 phút): 100 câu chia đều các môn:
   • Chăm sóc Khách hàng;    
   • Quản trị Doanh nghiệp;
   • Nghiệp vụ Điều hành;     
   • Marketing Du lịch;
   • Thiết kế và Tính giá chương trình du lịch;
 • Thực hành (Thời gian: 60 phút): Xoay quanh 02 nội dung Thiết kế và Tính giá Chương trình du lịch.

Đối với các Khóa tuyển sinh năm 2022 trở về sau:

 • Lý thuyết: 
  • Vấn đáp: Bốc thăm tại chỗ và trình bày sau khi được chuẩn bị trong vòng 05 phút:
   • 1 câu kiến thức chung.
   • 1 câu xử lý tình huống.
  • Trắc nghiệm (Thời gian: 60 phút): 100 câu chia đều các môn:
   • Chăm sóc Khách hàng;    
   • Quản trị Doanh nghiệp;
   • Nghiệp vụ Điều hành;     
   • Marketing Du lịch;
   • Thiết kế và Tính giá chương trình du lịch;
 • Thực hành (Thời gian: 60 phút): Xoay quanh 02 nội dung Thiết kế và Tính giá Chương trình du lịch.

THÔNG BÁO BIỂU MẪU

Thông báo

Điểm thi Thực hành ngành QTLH_T06.2024 Điểm thi Lý thuyết ngành QTLH_T06.2024 Điểm thi Chính trị ngành QTLH_T06.2024 Điểm thi Thực hành ngành HDDL_T06.2024 Điểm thi Lý thuyết ngành HDDL_T06.2024 Điểm thi Chính trị ngành HDDL_T06.2024 Điểm thi Thực hành ngành QTKS_T06.2024 Điểm thi Lý thuyết ngành QTKS_T06.2024 Điểm thi Chính trị ngành QTKS_T06.2024 Điểm thi Thực hành ngành KTCBMA_T06.2024 Điểm thi Lý thuyết ngành KTCBMA_T06.2024 Điểm thi Chính trị ngành KTCBMA_T06.2024 DS thi Thực hành_QTLH_T06.2024_4 DS thi Thực hành_QTLH_T06.2024_3 DS thi Thực hành_QTLH_T06.2024_2 DS thi Thực hành_QTLH_T06.2024_1 DS thi Vấn đáp_QTLH_T06.2024 DS thi Lý thuyết_QTLH_T06.2024_3 DS thi Lý thuyết_QTLH_T06.2024_2 DS thi Lý thuyết_QTLH_T06.2024_1 DS thi Chinh Trị_QTLH_T06.2024 DS thi Thực hành_HDDL_T06.2024 DS thi Lý thuyết_HDDL_T06.2024_2 DS thi Lý thuyết_HDDL_T06.2024_1 DS thi Chinh Trị_HDDL_T06.2024 Lịch thi Thực hành theo nhóm_QTKS_T06.2024 DS thi Thực hành theo nhóm_QTKS_T06.2024 DS thi Ly thuyet_QTKS_T06.2024_4 DS thi Ly thuyet_QTKS_T06.2024_3 DS thi Ly thuyet_QTKS_T06.2024_2 DS thi Ly thuyet_QTKS_T06.2024_1 DS thi Chinh Trị_QTKS_T06.2024 DS thi Thuc hanh_CDBE_T06.2024 DS thi Ly thuyet_CDBE_T06.2024 DS thi Chinh Trị_CDBE_T06.2024 DS đủ điều kiện dự thi TN T06.2024_QTKS_Lần 2 DS đủ điều kiện dự thi TN T06.2024_CDBE_Lần 2 DS đủ điều kiện dự thi TN T06.2024_HDDL_Lần 2 DS đủ điều kiện dự thi TN T06.2024_QTLH_Lần 2 DS đủ điều kiện dự thi TN T06.2024_HDDL_Lần 1 DS đủ điều kiện dự thi TN T06.2024_QTLH_Lần 1 DS đủ điều kiện dự thi TN T06.2024_QTKS_Lần 1 DS đủ điều kiện dự thi TN T06.2024_CDBE_Lần 1 Lịch thi Tốt nghiệp dự kiến - đợt T06.2024 TB hướng dẫn tổ chức thi TN T06.2024 TB triển khai ôn tập thi TN T06.2024 TB tổ chức thi TN T06.2024 Thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp 2024 Kế Hoạch Tổ Chức Thi Tốt Nghiệp Năm 2024 Thông báo về việc đào tạo Giáo dục Quốc phòng & Giáo dục thể chất năm 2023 CĐBE_CT_T03.2024 CĐBE_LTN_T03.2024 CĐBE_THN_T03.2024 HDDL_CT_T03.2024 HDDL_LTN_T03.2024 HDDL_THN_T03.2024 QTKS_CT_T03.2024 QTKS_LTN_T03.2024 QTKS_THN_T03.2024 QTLH_CT_T03.2024 QTLH_LTN_T03.2024 QTLH_THN_T03.2024
Xem thêm

Văn bản chung

Thông báo điều kiện ngoại ngữ nhận bằng tốt nghiệp Quy chế tuyển sinh mới nhất Bảng tổng hợp mục tiêu đào tạo Báo cáo Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo Quản trị Khách sạn 2021 Báo cáo Kiểm định chất lượng 2019 Cơ sở vật chất Danh mục trang thiết bị cho ngành Hướng dẫn Du lịch Đơn đề nghị chi trả tiền miễn giảm học phí Sổ tay Sinh viên 2021 Thông báo tuyển sinh các cấp trình độ 2021 Thông báo tuyển sinh năm 2020 Công khai kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2021 Phiếu tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp 2018 Báo cáo tự đánh giá chất lượng 2020 Quy chế thi xét công nhận tốt nghiệp 16/03/2022 Quy chế tuyển sinh 2022 Quy chế đào tạo 2022 Quy chế thi kiểm tra xét công nhận tốt nghiệp Khóa 2022 trở về sau Quy chế tuyển sinh 06/08/2021 Quy chế thi kiểm tra trong quá trình học tập và thi tốt nghiệp 2017 Quy chế Văn hóa DLSG Sổ tay sinh viên 2020 Điều kiện miễn học Anh văn Đại cương và nhận bằng tốt nghiệp Công khai kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2019 Công khai kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2020 Thông tư Bộ LĐTBXH xây dựng môi tường giáo dục an toàn lành mạnh
Xem thêm
10