KHOA LỮ HÀNH

GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Lữ hành đào tạo hai chuyên ngành là Hướng dẫn Du lịch và Quản trị Lữ hành, thực hiện đào tạo những thế hệ sinh viên có kiến thức – kỹ năng – đạo đức nghề nghiệp đạt tiêu chuẩn theo nhu cầu của nhà tuyển dụng trong nước và quốc tế. Chương trình học bám sát với thực tế với 70% thực hành và 30% lý thuyết với nhiều tuyến thực tập.

Đội ngũ Giảng viên của Khoa đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS), có nhiều năm giảng dạy, quản lý tại các doanh nghiệp du lịch, lữ hành. Bên cạnh đó, với hệ thống phòng học lý thuyết và thực hành chuyên ngành đa dạng như phòng thực hành vi tính, phòng thực hành nghiệp vụ hướng dẫn và phòng thực hành nghiệp vụ điều hành giúp sinh viên trải nghiệm như một hướng dẫn viên, một nhân viên điều hành thực thụ.

Hiện nay sinh viên tốt nghiệp từ Trường đang giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các doanh nghiệp lữ hành trên cả nước như Saigontourist, Vietravel, TST, Fiditour, Liên Bang Travelink, NP Tour, Oxalis,…

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

  • Đào tạo sinh viên: Phối hợp với Phòng Đào tạo trong việc lập kế hoạch đào tạo hàng năm của trường và mời giảng viên tham gia giảng dạy các môn chuyên ngành thuộc khoa; Lên kế hoạch giảng dạy, học tập theo từng năm học; Theo dõi tiến độ đào tạo thực hiện tổ chức thi kết thúc môn.
  • Quản lý và bồi dưỡng lực lượng giảng viên: theo dõi, đánh giá xếp loại giảng viên hàng năm, lập kế hoạch bồi dưỡng giảng viên hiện có và giảng viên tiềm năng; Thực hiện kế hoạch đưa giảng viên thực tập tại doanh nghiệp hằng năm.
  • Xây dựng chương trình giáo trình: hoàn thiện các chương trình, giáo trình và cập nhật các tài liệu phục vụ giảng dạy tại khoa.
arrow
arrow
Học du lịch
2.5 năm
70% thực hành

CƠ CẤU TỔ CHỨC

GIỚI THIỆU NGÀNH HỌC

Khám phá ngay

Hướng dẫn Du lịch

Bạn sẽ trở thành Hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế - Nội địa đặt chân đến nhiều vùng miền, quốc gia khác nhau.
Khám phá ngay

Quản trị Lữ hành

Bạn sẽ trở thành một nhà Điều hành chương trình Du lịch thị trường Quốc tế - Nội địa hoặc Thiết kế sản phẩm cho các Công ty Lữ hành.

CÁC KHOÁ NGẮN HẠN

Khóa ngắn hạn Khoa Lữ hành

Chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn

Chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn Bồi dưỡng Kiến thức Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch Nội địa/ Quốc tế  02 tháng  – Chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch Nội địa: Những người có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên không phải là chuyên ngành Hướng dẫn du lịch.- Chứng chỉ Nghiệp […]
Xem chi tiết

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Thông tin đang được cập nhật!

ĐỐI TÁC CỦA KHOA

10