CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Đối tượng tuyển sinh

Trưởng bộ phận, nhân viên trong các cơ sở lưu trú.

Thời gian

300 giờ

Thời gian nộp hồ sơ

Khi có thông báo

Cơ sở

Tại địa phương

Chương trình trình độ sơ cấp

Đào tạo và cấp chứng chỉ trình độ Sơ cấp đáp ứng được Tiêu chí xếp hạng cơ sở lưu trú Du lịch theo “Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4391:2015 Khách sạn – Xếp hạng”.
Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho trưởng bộ phận, nhân viên trong các cơ sở lưu trú.
Khóa học được thiết kế linh hoạt phù hợp với thời gian vừa học vừa làm tại doanh nghiệp.

STT CHƯƠNG TRÌNH THỜI LƯỢNG ĐỐI TƯỢNG
1 Quản lý Khách sạn  

 

 

 

300 giờ

Trưởng bộ phận
2 Quản lý Nhà hàng
3 Quản lý Bếp
4 Nghiệp vụ Lễ tân Nhân viên
5 Nghiệp vụ Nhà hàng
6 Nghiệp vụ Pha chế thức uống
7 Nghiệp vụ Phòng
8 Kỹ thuật Chế biến món ăn Á – Âu
9 Kỹ thuật Chế biến món ăn Việt Nam

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

    10