CÁC KHÓA ĐÀO TẠO DÀNH CHO ĐỐI TÁC SỞ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THEO LUẬT DU LỊCH 2017

Chương trình ngắn hạn

Đối tượng tuyển sinh

Nhiều đối tượng

Thời gian

Tùy theo khóa học

Thời gian nộp hồ sơ

Luôn mở

Cơ sở

Tại địa phương

Chứng chỉ Nghiệp vụ điều hành

STT CHƯƠNG TRÌNH THỜI LƯỢNG ĐỐI TƯỢNG
1 Ôn và thi Nghiệp vụ Điều hành du lịch Nội địa/ Quốc tế 4 ngày – Chứng chỉ nghiệp vụ Điều hành Nội địa: Những người có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên không phải là chuyên ngành Lữ hành.
– Chứng chỉ nghiệp vụ Điều hành Quốc tế: Những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên không phải là chuyên ngành Lữ hành
2 Đào tạo Nghiệp vụ Điều hành Tour Du lịch Nội địa/ Quốc tế 02 tháng

Chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn

STT CHƯƠNG TRÌNH THỜI LƯỢNG ĐỐI TƯỢNG
1 Ôn và thi Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch Nội địa/ Quốc tế 4 ngày – Chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch Nội địa: Những người có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên không phải là chuyên ngành Hướng dẫn du lịch.

– Chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch Quốc tế: Những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên không phải là chuyên ngành Hướng dẫn du lịch.

2 Bồi dưỡng Kiến thức Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch Nội địa/ Quốc tế 02 tháng
3 Cập nhật kiến thức cho Hướng dẫn viên du lịch Nội địa/ Quốc tế (đổi thẻ) 30 tiết Những người đã có thẻ hướng dẫn viên du lịch Nội địa/ Quốc tế sắp hết hạn
4 Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch tại điểm 6 ngày Những người có mong muốn được cấp thẻ hướng dẫn du lịch tại điểm

Chứng chỉ Nghiệp vụ du lịch cho người phục vụ trên phương tiện vận chuyển

STT CHƯƠNG TRÌNH THỜI LƯỢNG ĐỐI TƯỢNG
1 Nghiệp vụ du lịch dành cho người điều khiển và nhân viên phục vụ trên phương tiện thủy nội địa và xe ôtô vận chuyển khách du lịch (cấp mới) 05 ngày Thuyền viên, người lái phương tiện và nhân viên phục vụ khách du lịch trên phương tiện vận chuyển thủy nội địa, vận chuyển bằng đường bộ
2 Nghiệp vụ du lịch dành cho người điều khiển và nhân viên phục vụ trên phương tiện thủy nội địa và xe ôtô vận chuyển khách du lịch (cấp lại – đổi giấy) 03 ngày Thuyền viên, người lái phương tiện và nhân viên phục vụ khách du lịch trên phương tiện vận chuyển thủy nội địa, vận chuyển bằng đường bộ (Học viên trước đây đã được cấp chứng nhận nhưng sắp hoặc đã hết hạn)

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

    10