GIỚI THIỆU

Trường Cao Đẳng Du Lịch Sài Gòn

SỨ MẠNG

Mang đến cơ hội và môi trường học tập, sáng tạo, góp phần tạo ra động lực phát triển bền vững Kinh tế – Xã hội khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

TẦM NHÌN

Xây dựng Trường trọng điểm về đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao của khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Phát huy thế mạnh và truyền thống của Trường, đồng thời phát triển một số chuyên ngành đào tạo mới có liên quan với Du lịch, thực hiện cơ chế đào tạo liên thông giữa các chuyên ngành đào tạo theo xu hướng phát triển của giáo dục hiện đại.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Đào tạo người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức phục vụ cộng đồng, có kiến thức và nghề nghiệp ở trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên, có sức khỏe, nhằm tạo điều kiện cho người lao động nâng cao trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn. Có khả năng tìm hoặc tự tạo được việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

– Chuẩn về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ

– Cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế và đào tạo bồi dưỡng nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ quản lý, nhân viên tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch mới thành lập, các trường học, các tổ chức kinh tế-xã hội và các địa phương.

Hơn 33 năm
hình thành và phát triển

Cao đẳng Du lịch Sài Gòn là Trường đào tạo chuyên ngành Du lịch tại TP. HCM. Trường có hơn 33 năm kinh nghiệm đào tạo nhân sự cho ngành Du Lịch và đã cung cấp hơn 40.000 nhân sự ở cấp độ Nhân viên Quản lý Du lịch Lữ hành & Khách sạn – Nhà hàng, Hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa. Chương trình đào tạo 70% thực hành với đội ngũ giảng viên đến từ doanh nghiệp giàu kinh nghiệm giúp sinh viên được trang bị những kiến thức chuyên sâu và sát với thực tế, đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Trường có Trung tâm Giới thiệu việc làm, sẵn sàng hỗ trợ việc làm cho sinh viên trong quá trình học tại trường và sau khi tốt nghiệp.

30,000
sinh viên
theo học

2,000
cựu sinh viên
giữ vai trò
quản lý, lãnh đạo

100% sinh viên 
được giới thiệu
việc làm
sau khi tốt nghiệp

Học du lịch
Chọn ngay CĐ Du Lịch Sài Gòn

Học Du lịch
Học tại
CĐ Du lịch Sài Gòn

10