KHOA KHÁCH SẠN - NHÀ HÀNG

Chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn

Chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn Bồi dưỡng Kiến thức Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch Nội địa/ Quốc tế  02 tháng  – Chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch Nội địa: Những người có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên không phải là chuyên ngành Hướng dẫn du lịch.- Chứng chỉ Nghiệp […]
Xem chi tiết
date icon Đăng ngày: 20/02/2024
10