Sinh viên

Sinh viên Nguyễn Thị Tuyết Nhi – CĐKS27N03 và thông điệp “Không bao giờ quá muộn để bắt đầu”

“Trong quá trình phát triển của mỗi người đều có những giai đoạn khó khăn khiến ta phải băn khoăn rất nhiều, đặc biệt là giai đoạn lựa chọn ngành nghề. Việc lựa chọn ngành học phù hợp với bản thân là điều không dễ dàng. Tôi cũng như thế, tôi đã từng là một […]
Xem chi tiết
date icon Đăng ngày: 08/05/2024
10