Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn phối hợp với Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo khoá cập nhật kiến thức cho Hướng dẫn viên du lịch Nội địa và Hướng dẫn viên du lịch Quốc tế năm 2024

THÔNG BÁO

Về thời gian tổ chức 06 (sáu) khoá cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2024

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 2 năm 2024 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5758/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-SDL ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Kế hoạch số 141/KH-SDL ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các khoá “Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế” năm 2024;

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thời gian tổ chức 06 (sáu) khoá cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên quốc tế năm 2024, cụ thể như sau:

 1. Đối tượng tham gia:

Hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế (sau đây gọi tắt là HDV) do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh quản lý có thẻ hết hạn hoặc sắp hết hạn sử dụng và có nhu cầu tham gia khoá cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên quốc tế năm 2024 để bổ sung hồ sơ đổi thẻ theo quy định.

 1. Thời lượng – Thời gian tổ chức lớp học:

– Thời lượng học: 03 ngày/lớp.

– Số lượng lớp học: gồm 06 lớp, cụ thể như sau:

LỚP THỜI GIAN HỌC THỜI HẠN KẾT THÚC ĐĂNG KÝ GHI CHÚ
Lớp 1 10/4/2024 – 12/4/2024 16 giờ 00 ngày 29/03/2024 Ưu tiên cho HDV có thẻ đã hết hạn hoặc sắp hết hạn, tính đến ngày 30/5/2024
Lớp 2 15/5/2024 – 17/5/2024 16 giờ 00 ngày 06/05/2024
Lớp 3 18/6/2024 – 20/6/2024 16 giờ 00 ngày 10/6/2024 Ưu tiên cho HDV có thẻ đã hết hạn hoặc sắp hết hạn sử dụng, tính đến ngày 31/7/2024
Lớp 4 24/7/2024 – 26/7/2024 16 giờ 00 ngày 15/7/2024 Ưu tiên cho HDV có thẻ đã hết hạn hoặc sắp hết hạn sử dụng, tính đến ngày 31/10/2024
Lớp 5 25/9/2024 – 27/9/2024 16 giờ 00 ngày 16/9/2024 Ưu tiên cho HDV có thẻ đã hết hạn hoặc sắp hết hạn sử dụng, tính đến ngày 31/12/2024
Lớp 6 27/11/2024 – 29/11/2024 16 giờ 00 ngày 18/11/2024 Ưu tiên cho HDV có thẻ đã hết hạn hoặc sắp hết hạn sử dụng, tính đến ngày 31/03/2025

Lưu ý: Các HDV vui lòng sắp xếp công việc để bố trí thời gian đăng ký sớm và học theo đúng lịch của lớp mình đã đăng ký.

Trường hợp HDV đăng ký lớp mà không tham gia học sẽ không được  ưu tiên giải quyết cho lớp kế tiếp (nếu lớp đã đủ học viên đăng ký).

Trường hợp HDV đăng ký lớp mà lớp đã đầy trước thời gian thông báo như đã nêu trên thì Ban Tổ chức sẽ ngưng nhận đơn đăng ký, HDV vui lòng đăng ký các lớp còn lại.

HDV theo dõi thông báo lớp học trên Cổng thông tin điện tử Sở Du lịch hoặc liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Du lịch trước 03 ngày khi lớp học khai giảng để nắm thông tin thời gian và địa điểm học, danh sách lớp học (nếu HDV không có tên trong danh sách sẽ không được tham gia lớp học).

Lớp học chỉ dành cho đối tượng HDV đã thực hiện thủ tục cấp thẻ tại Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và đến thời hạn thực hiện thủ tục đổi thẻ do sắp đến thời hạn hoặc hết thời hạn theo quy định của Luật Du lịch năm 2017.

 1. Địa điểm tổ chức lớp học: Sau thời hạn kết thúc đăng ký, Sở Du lịch sẽ thông báo cụ thể trên Cổng thông tin điện tử của Sở Du lịch (http://sodulich.hochiminhcity.gov.vn/).
 2. Chương trình lớp học:
STT Nội dung giảng dạy Số tiết học
1 Tình hình du lịch thế giới, xu hướng và triển vọng – Tình hình phát triển du lịch Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh 05
2 Hệ thống các văn bản pháp luật mới liên quan đến du lịch (Hướng dẫn viên và Lữ hành) – Hệ thống tổ chức quản lý về du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh 05
3 Sản phẩm du lịch mới, sản phẩm du lịch chủ đạo Thành phố Hồ Chí Minh (Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam – Sản phẩm du lịch đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh) 05
4 Du lịch thông minh 05
5 Xử lý tình huống xuất nhập cảnh 05
6 Kỹ năng sơ cấp cứu trong du lịch 05

Lưu ý: Nội dung các chuyên đề có thể thay đổi cho phù hợp theo tình hình thực tế.

 1. Hình thức đăng ký tham gia lớp học:

Các HDV có thể đăng ký tham gia lớp học theo 01 trong các hình thức sau:

– Đăng ký trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 140 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM).

– Đăng ký trực tuyến (online) tại Cổng dịch vụ công Thành phố Hồ Chí Minh: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn.

Trong trường hợp HDV cần hỗ trợ khi đăng ký trực tuyến, vui lòng liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh theo số điện thoại: 028 3824 2903; số nội bộ: 101.

Ghi chú:

Từng lớp học nêu trên sẽ được tổ chức 100 học viên trở lên và tối đa 150 học viên; trong trường hợp có ít hơn 100 học viên, Ban Tổ chức sẽ kéo dài thời gian đăng ký đến khi đủ số lượng học viên theo yêu cầu.

Buổi học đầu tiên, học viên mang theo Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu  để Ban Tổ chức điểm danh.

Học viên phải tham gia đầy đủ các buổi học và làm bài thu hoạch mới đủ điều kiện được cấp “Giấy Chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch”.

Sau khi kết thúc khóa học, học viên đến nhận “Giấy Chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch” và thực hiện thủ tục đổi thẻ theo quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

“Giấy Chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch” có giá trị trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày cấp.

Trên đây là Thông báo của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh về thời gian tổ chức 06 (sáu) khoá cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên quốc tế năm 2024, Sở Du lịch thông báo đến các hướng dẫn viên du lịch nội địa và các hướng dẫn viên du lịch quốc tế sắp xếp thời gian và lựa chọn hình thức phù hợp để đăng ký tham gia theo đúng thời hạn đăng ký cho từng lớp học./.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ dưới đây:

 • Trụ sở chính:

  347A Nguyễn Thượng Hiền, Phường 11, Quận 10, Tp.HCM

 • Cơ sở 2:

  20/11C Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3, Tp.HCM.

 • Email:

  tuvantuyensinh.dlsg@gmail.com

 • Hotline tuyển sinh:

  028.38.344.856, 028.62.973.210, 028.62.973.211

 • Giờ làm việc:

  Sáng: 7g30 – 11g30, Chiều: 13g – 21g

 • Xét tuyển Online ngay: TẠI ĐÂY
3 Lý do chính

để bạn chọn học tại
Cao đẳng Du lịch Sài Gòn

Chương trình học
70% thực hành, 30% lý thuyết

2.5 năm tiết kiệm thời gian, chi phí

100% sinh viên được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Khách Sạn Là Gì? Tổng Hợp Các Loại Hình Khách Sạn Phổ Biến Tại Việt Nam
Khách sạn được đánh giá là loại hình du lịch phổ biến ở Việt Nam và các nước trên thế giới. Đây chính là điểm dừng chân nghỉ dưỡng lý tưởng của du khách cho những chuyến du lịch hoặc công tác dài ngày, nổi bật bởi sự tiện nghi, đa dạng và dịch vụ […]
Xem chi tiết
date icon Đăng ngày: 12/04/2024

Tìm Hiểu Du Lịch Xanh Là Gì? Xu Hướng Phát Triển Trong Ngành Du Lịch
Ngày nay, khi tình hình biến đổi khí hậu đang trở nên phức tạp thì du lịch xanh dần trở thành một trong những sự lựa chọn hình thức du lịch phổ biến. Thay vì tiêu thụ tài nguyên và gây tổn hại cho môi trường, du lịch xanh tập trung vào việc bảo vệ […]
Xem chi tiết
date icon Đăng ngày: 12/04/2024

Khách du lịch là gì? Đặc điểm và cách phân loại khách du lịch
Ngành du lịch đang là một ngành nghề vô cùng phát triển tại Việt Nam và khách du lịch cũng là một yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của ngành này. Có thể thấy, nhu cầu khám phá thế giới hay thư giãn trong những chuyến đi của con người đang ngày […]
Xem chi tiết
date icon Đăng ngày: 10/04/2024

Học chuyên ngành Quản trị Khách sạn có cần ngoại hình không?
Quản trị Khách sạn là một trong những ngành học thu hút nhiều sự quan tâm của giới trẻ và tiềm năng với mức thu nhập hấp dẫn. Tuy nhiên, có không ít bạn trẻ lại cảm thấy lo ngại về việc ngoại hình sẽ ảnh hưởng đến cơ hội nghề nghiệp của mình khi […]
Xem chi tiết
date icon Đăng ngày: 09/04/2024

Nghiệp Vụ Buồng Phòng Là Gì? Quy Trình Nghiệp Vụ Buồng Phòng Gồm Những Gì?
Nghiệp vụ buồng phòng là một trong những nghiệp vụ cần có của sinh viên chuyên ngành Quản trị Khách sạn. Công việc của một nhân viên buồng phòng đòi hỏi sự tỉ mỉ, chuyên nghiệp nhằm đảm bảo các phòng khách sạn luôn sạch sẽ, thoải mái và đáp ứng đầy đủ những tiêu […]
Xem chi tiết
date icon Đăng ngày: 05/04/2024

Tuyến Điểm Du Lịch Là Gì? Các Tuyến Điểm Du Lịch Việt Nam Đáng Đi Nhất 2024
Nếu bạn làm việc trong các ngành nghề du lịch hay có niềm đam mê “xê dịch” thì chắc hẳn cũng khá quen thuộc với cụm từ “tuyến điểm du lịch”. Đặc biệt, tuyến du lịch chính là một trong những yếu tố quan trọng đối với nghề Hướng dẫn Du lịch hay Quản trị […]
Xem chi tiết
date icon Đăng ngày: 04/04/2024

10