Slides Framework
  • GỬI LIÊN HỆ

  • Trường Cao Đẳng Du Lịch Sài Gòn

   Trụ sở chính: 347A Nguyễn Thượng Hiền, Phường 11, Quận 10,
   Tp.HCM

   Điện thoại: (028) 3834 4856 – (028) 6297 3210 – (028) 6297 3211

   Cơ sở Kỳ Đồng: 20/11C Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM

   Điện thoại: (028) 7105 6879 –  (028) 7102 6879

   Email: tuvantuyensinh.dlsg@gmail.com

   Hotline: 0988 575 086 – 0906 776 471 – 0906 783 686

   Thời gian: 7:00 AM đến 21:00 PM

  Tin tức

  Đổi mới và phát triển dạy nghề đến năm 2020: Hơn 41.000 tỷ đồng cho dạy nghề

  Gần đây công tác đào tạo nghề ở nước ta có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó mục tiêu đào tạo nghề phải gắn với nhu cầu xã hội luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên chất lượng của công tác đào tạo nghề còn nhiều bất cập và hạn chế. Tại Hội […]

  Gần đây công tác đào tạo nghề ở nước ta có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó mục tiêu đào tạo nghề phải gắn với nhu cầu xã hội luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên chất lượng của công tác đào tạo nghề còn nhiều bất cập và hạn chế.

  Tại Hội nghị trực tuyến về Đề án đổi mới và phát triển dạy nghề đến năm 2020, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nhận định, trong những năm qua, công tác dạy nghề đã có bước phát triển mới. Tuy nhiên, các trường phải chủ động dự báo về nhu cầu học nghề hàng năm, tránh đầu tư dồn dập, dẫn tới tình trạng có trường nhưng không có người học, gây lãng phí cho xã hội.

  Theo số liệu thống kê của Tổng Cục dạy nghề hiện mỗi tỉnh đã có ít nhất một trường trung cấp nghề hoạc cao đẳng nghề, 50% huyện có trung tâm dạy nghề. Quy mô tuyển sinh học nghề cũng tăng nhanh. Năm 1998 là 525,6 ngàn người, năm 2008 là 1.538 ngàn người (tăng 2,9 lần). Tuy nhiên, Việt Nam phải tuyển lao động có trình độ cao của nước ngoài. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam chỉ đạt 3,79 điểm (thang điểm 10), xếp thứ 11 trong 12 nước ở châu Á.

  Mới đây Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội vừa phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo xây dựng Đề án đổi mới và phát triển dạy nghề đến năm 2020. Trong đó giai đoạn 2009-2015 xây dựng và hoàn thiện chương trình khung dạy nghề, tiếp thu những công nghệ tiên tiến để áp dụng vào thực tế ở nước ta. Giảm thuê lao động chất lượng cao của nước ngoài, tăng xuất khẩu lao động có kỹ thuật cao.

  Với kinh phí dự kiến là 41.289,85 tỷ đồng, đề án hướng tới mục tiêu giai đoạn 2009 -2020 dạy nghề cho 24,58 triệu người, trong đó đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề và kỹ sư thực hành là 5,815 triệu người để nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 26,5% năm 2008 đạt 55% vào năm 2020…

  Giai đoạn 2009-2020 đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề và kỹ năng nghề cho 40.000 người để thành giáo viên dạy nghề.

  Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý, với một đất nước có 75% dân số sống ở nông thôn thì cần tập trung dạy nghề cho các đối tượng là thanh niên nông thôn nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động nông nghiệp.

  Hải Đăng