Khoa Lữ hành

KHOA LỮ HÀNH

CƠ CẤU TỔ CHỨC

GIỚI THIỆU NGÀNH HỌC

Khám phá ngay

Hướng dẫn Du lịch

Bạn sẽ trở thành Hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế - Nội địa đặt chân đến nhiều vùng miền, quốc gia khác nhau.
Khám phá ngay

Quản trị Lữ hành

Bạn sẽ trở thành một nhà Điều hành chương trình Du lịch thị trường Quốc tế - Nội địa hoặc Thiết kế sản phẩm cho các Công ty Lữ hành.

CÁC KHOÁ NGẮN HẠN

Thông tin đang được cập nhật!

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP

Thực tập Khoa Lữ Hành

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA SINH VIÊN QUẢN TRỊ LỮ HÀNH

Thế hệ teen năng động với trái tim nhiệt huyết, mang theo hành trang kiến thức, mang theo chuyên môn nghiệp vụ được truyền đạt tại trường để chinh phục hành trình khám phá Vương quốc Campuchia xinh đẹp.
Xem chi tiết
  • 1
  • 2

ĐỐI TÁC CỦA KHOA

10