Slides Framework
  • GỬI LIÊN HỆ

  • Trường Cao Đẳng Du Lịch Sài Gòn

   Trụ sở chính: 347A Nguyễn Thượng Hiền, Phường 11, Quận 10,
   Tp.HCM

   Điện thoại: (028) 3834 4856 – (028) 6297 3210 – (028) 6297 3211

   Cơ sở Kỳ Đồng: 20/11C Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM

   Điện thoại: (028) 7105 6879 –  (028) 7102 6879

   Email: tuvantuyensinh.dlsg@gmail.com

   Hotline: 0988 575 086 – 0906 776 471 – 0906 783 686

   Thời gian: 7:00 AM đến 21:00 PM

  Hội thảo chuyên đề

  Phòng Công tác Sinh viên triển khai “Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”

  Cao đẳng Du lịch Sài Gòn triển khai “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”

  Căn cứ Quyết định số 1373/QD-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030” và Công văn số 4342/BGDDT-GDTX ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.

  Căn cứ Kế hoạch số 3330/KH-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  Các nội dung triển khai trong hoạt động:

  – Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

  – Khuyến khích chia sẻ về sách, văn hóa đọc.

  – Khuyến khích nghiên cứu khoa học.

  – Tuyên truyền, phổ biến về tuần lễ học tập trên trang thông tin công cộng của nhà trường.

  – Đẩy mạnh hệ sinh thái chuyển đổi số.

  Một số hình ảnh trong buổi triển khai tuần lễ: 

  Thầy Nguyễn Hữu Công – Trưởng Phòng Công tác Sinh viên chia sẻ đến sinh viên

  Sinh viên chăm chú lắng nghe chia sẻ từ Thầy Cô

  Tin bài về tuần lễ, đọc giả có thể theo dõi thêm tại Fanpage Facebook Sinh viên Du lịch Sài Gòn.

  Theo: PTVTS&TT